مناطق تحت پوشش دکترفنر:

مناطق تحت پوشش دکترفنر عبارت اند از:سراسر تهران،سراسر استان البرز(کرج)،استان زنجان و…

شماره های تماس با لوله بازکنی دکترفنر

09197407070

09197408080

فقط بایک تماس نزدیکترین لوله بازکن محل خود را درخواست نمایید

رفتن به بالا